Faalangst

Als je last hebt van niet helpende gedachten of faalangst houden wij hier rekening mee. Hieronder lees je wat wij doen om voor jou het scriptieproces zo ontspannen mogelijk te maken:


Tijdens het afstuderen krijg je voor het eerst te maken met een groot project waar je ook nog eens helemaal alleen voor staat. En dat is best spannend! Spanning kan je helpen. Doordat je lichaam wat extra cortisol aanmaakt werkt je geheugen beter en doordat je immuunsysteem harder werkt voel je je fit. Dit werkt niet voor iedereen zo. Sommige studenten ontwikkelen zoveel spanning dat zij niet meer kunnen studeren. Ze kunnen zich niet meer concentreren, ontwijken spannende taken of storten zich er juist met zoveel overgaven op dat ze het overzicht kwijtraken. Je zou kunnen zeggen dat de spanning het roer in deze gevallen heeft overgenomen.

Het is belangrijk zelf aan het roer te blijven staan. De juiste begeleiding kan je daar bij helpen. In onze begeleiding houden we rekening met faalangst op de volgende manieren:

Manier 1: Grip krijgen op je doelen:                          

Als je bang bent om je doelen (bijvoorbeeld afstuderen) niet te halen, is het zaak de doelen wel te halen en hierop te kunnen en durven vertrouwen.

Kiezen voor scriptiebegeleiding is een belangrijke eerste stap. Wij zorgen er in onze begeleiding voor dat wij het grote doel (het halen van je diploma) opbreken in kleinere doelen die voor jou A) helder zijn en B) haalbaar. Elk groot project is uiteindelijk op te breken in overzichtelijke kleine projecten. En  dat geldt zeker voor een scriptie.

Wanneer je in plaats van een grote berg aan werk een overzichtelijke en haalbare taak moet uitvoeren, zul je minder snel geneigd zijn om afleiding te zoeken. Je gaat inzien dat je het echt in je hebt om te slagen. Wij beschikken over een team van ervaren krachten die weten hoe ze jou in dit proces kunnen begeleiden.

Manier 2: Grip krijgen op je angst:

Het kan gebeuren door een tal van oorzaken dat de angst in de weg blijft staan. Je voelt al paniek opkomen als je aan een bepaalde taak denkt.  Dan is het behulpzaam om de achterliggende oorzaken van deze angst te onderzoeken en waar kan weg te nemen.

Wij kunnen helpen om inzicht te krijgen in de patronen die ten grondslag liggen aan de angst. Wij maken hierbij o.a. gebruik van de RET-methode. De RET-methode gaat ervan uit dat niet de gebeurtenis zelf angst veroorzaakt, maar de gedachten daarover. Mensen zijn bijvoorbeeld banger voor vliegen dan voor autorijden, terwijl de kans om te overlijden door een auto-ongeluk 100 keer groter is. Ook als je zelf achter het stuur zit. Allerlei gedachten die opkomen tijdens het vliegen zijn verantwoordelijk voor de opkomende angst. Het vliegen zelf is vrijwel ongevaarlijk.

En dit denkpatroon gaat de hele dag door. Een mens denkt 50.000 gedachten per dag en niet al deze gedachten zijn even positief. Door eerdere ervaringen in ons leven hebben we de neiging onszelf in de put te denken. ‘Dat kan ik niet, of daar ben ik niet genoeg voor’ zijn basisgedachten die ons in de weg kunnen zitten.

Door deze gedachten helder te krijgen, zul je gaan inzien dat deze gedachten niet alleen niet behulpzaam zijn, maar vaak ook niet waar (denk aan de paniekgedachten die opkomen bij het vliegen). Studenten kunnen zichzelf helemaal de put indenken. De RET-methode is een simpele methode om deze neergaande lijn om te buigen en te laten zien dat je heel veel wel kunt. Daarmee haal je de angel weg uit de angst. Zelfs die angst die zo beklemmend aanvoelt dat die zogenaamd wel waar moet zijn.

Student WO, Master Onderwijskunde

Dankzij de begeleiding van Jansen & Scholtens is mijn scriptie uit het slop getrokken. De toegankelijkheid van de begeleiders maakt dat je met je onzekere vragen te raden kunt bij ze. De begeleiding is flexibel en snel waardoor je snel door kan gaan met je scriptie. Daarnaast hebben de begeleiders verschillende expertises en kunnen ze je helpen met statistiek maar ook met het formuleren van onderzoeksvragen. Ze geven je het gevoel dat je er niet alleen voorstaat.