Werkwijze

Wij bieden de routekaart die zorgt dat jij kunt afstuderen. Wij nemen je stap voor stap mee door het hele scriptieproces. Uiteindelijk zul je zien dat het schrijven van je scriptie geen onoverkomelijke opgave is. Wanneer je weet wat er van je verwacht wordt kan het afronden van je scriptie zelfs erg leuk zijn.


Iedere student is uniek en elke hulpvraag dus ook!

Wij zien dat studenten erg verschillend zijn. Elke student is uniek en dat resulteert in steeds weer een andere hulpvraag. De ene student heeft behoefte aan structuur en ritme, terwijl de ander het gevoel moet hebben er niet alleen voor te staan. Deze verschillende hulpvragen willen wij graag beantwoorden met scriptiebegeleiding op maat.

Kijk je naar de vakinhoudelijke profielen van onze begeleiders dan hebben we veel ervaring met zowel kwantitatieve vraagstukken als kwalitatieve vraagstukken. De achtergronden van studenten die wij hebben geholpen bij het succesvol afronden van de scriptie waren zeer verschillend. Inmiddels hebben we studenten van praktisch alle opleidingen van de hogeschool Utrecht begeleid en ervaring met een meerderheid van de WO-studies.

Hoe werkt onze scriptiebegeleiding?

We breken het scriptieproces op in stukjes waar wij je stap voor stap in begeleiden. Doordat de begeleiding altijd één-op-één is, kunnen we eventuele vragen meteen beantwoorden. Hierdoor loop je minder snel vast en kun jij de vaart erin houden.

Elke student en elke hulpvraag is anders, en daar passen we onze begeleiding op aan. We zullen je bij aanvang van het proces vragen naar een studiehandleiding. Op deze manier kunnen we rekening houden met de eisen van jouw opleiding. Daarnaast houden we rekening met jouw snelheid en persoonlijkheid. Daar waar de ene student een flinke stok achter de deur nodig heeft, zoekt een ander iemand om mee te sparren.

De volgende stappen komen wij geregeld tegen in onze begeleiding:

Stap 1: Het bouwen van een stevig fundament

We kijken naar jouw opleiding en naar de context waarin het onderzoek zich afspeelt.

Stap 2: Een goed geformuleerde onderzoeksvraag

Samen formuleren we een onderzoeksvraag en werken we aan een goede onderzoeksopzet. We kijken onder andere welke methoden je nodig hebt om je vragen te beantwoorden en hoe je deze kunt toepassen.

Stap 3: Het doen van onderzoek 

We werken verder aan het eigenlijke onderzoek. In deze fase is het belangrijk om de vaart erin te houden.

Stap 4: Het analyseren van de resultaten

We koppelen de resultaten aan je onderzoeksvragen. We zorgen ervoor dat jij weet wat je moet doen met die berg aan informatie.

Stap 5: De conclusie

We geven antwoord op jouw centrale vraag of onderzoeksvraag.

Stap 6: Het afronden van je scriptie

Tot slot kijken we hoe je jouw onderzoek zo goed mogelijk kunt presenteren, gegeven de eisen van jouw opleiding.

Onze visie op scriptiebegeleiding

Veel studenten hebben moeite om hun scriptie op tijd af te ronden. Sommigen ronden hun scriptie zelfs helemaal niet af. Dat is zonde en in de meeste gevallen onnodig. Natuurlijk heeft de één meer aanleg voor het schrijven van een scriptie dan een ander. Wij geloven dat met de juiste begeleiding iedereen in staat is om zijn of haar bachelorscriptie of masterscriptie af te ronden.

Onze ervaring leert dat studenten over voldoende inzicht beschikken. Immers, zij hebben vaak al drie studiejaren succesvol afgelegd, anders hadden ze niet aan hun scriptie mogen beginnen. Maar doordat docenten slechts een beperkt aantal uren kunnen besteden aan de begeleiding, blijven studenten zitten met vragen: Hoe formuleer ik mijn onderzoeksvraag? Wat moet er in het theoretisch kader? En hoe analyseer en presenteer ik mijn bevindingen? Met onvoldoende uitleg is het alsof je een auto bestuurt zonder dat je weet waar je heen moet. Probeer dan maar eens op tijd te komen.

Student WO, Master Onderwijskunde

Dankzij de begeleiding van Scriptiebegeleiding Utrecht is mijn scriptie uit het slop getrokken. De toegankelijkheid van de begeleiders maakt dat je met je onzekere vragen bij ze terecht kunt. De begeleiding is flexibel en snel, waardoor je snel door kan gaan met je scriptie. Daarnaast hebben de begeleiders verschillende expertises en kunnen ze je helpen met statistiek maar ook met het formuleren van onderzoeksvragen. Ze geven je het gevoel dat je er niet alleen voor staat.